دوره هایی که جهت ارتقاء شغلی و توانمندسازی یک کارشناس ایمنی، بهداشت حرفه ای و HSE مورد نیاز می باشد.

** جهت مشاهده رایگان جلسه اول و سرفصل دوره به بخش دوره های تخصصی در صفحه آپارات سامانه مراجعه کنید **

 • محتوای دوره ها شامل: فیلم جلسات، جزوه استاد، فایل های ارائه شده در دوره، تکالیف آنلاین، آزمون آنلاین، گواهینامه رایگان سامانه می باشد (کلیه منابع ذکر شده قابل دانلود می باشند)
 • کلیه فراگیران به مدت یک سال به محتوای دوره در سامانه دسترسی خواهند داشت.
 • لینک ارتباطی با استاد جهت پاسخگویی به سوالات فراگیران نیز در دوره قرار دارد.

Course image تهویه صنعتی - مقدماتی
دوره های تخصصی (آفلاین)
zarinpal
ساعت معادل آموزشی: 2
مبلغ سرمایه‌گذاری: 209 هزارتومان
مدرس: دکتر مجید بیاتیان (عضو هیئت علمی دانشگاه)
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: سرفصل دوره:
 • آشنایی با انواع آلاینده های هوا، طبقه بندی آلاینده ها، تعاریف، مشخصات و رفتار آلاینده ها
 • آشنایی با انواع سیستم های تهویه
 • آشنایی با تهویه ترقیقی و کاربرد آن در کنترل آلاینده ها
 • معرفی اجزای سیستم تهویه موضعی، معرفی انواع هود و مشخصات آن ها
 • آشنایی با مفاهیم مربوط به سرعت دهانه، سرعت ربایش و افت فشار
 • آشنایی با انواع هودها
 • آشنایی با پالایشگرها
 • آشنایی با هواکش ها و کاربرد آن ها در تهویه
 • آشنایی با روش های تعیین کارایی سیستم تهویه
Course image ایمنی برق - مقدماتی
دوره های تخصصی (آفلاین)
zarinpal
ساعت معادل آموزشی: 3
مبلغ سرمایه‌گذاری: 169 هزارتومان
مدرس: مهندس اباذر سلیمی
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: سرفصل دوره:
 • تعریف ولت، آمپر، اهم، وات و روابط بین آنها
 • آشنایی با استانداردهای كار با تجهیزات الكتریكی
 • آشنایی با علائم اختصاری الكتریكی
 • كلیات و مفاهیم جریان های AC و DC و خطرات آنها
 • آشنایی با انواع پست های برق و خطوط انتقال
 • آشنایی با انواع تابلوهای برق و تجهیزات آن
 • آشنایی با انواع كلیدها و فیوزهای الكتریكی
 • آشنایی با روش های اتصال به زمین
 • شناسایی علل برق گرفتگی
 • آشنایی با برق گرفتگی و انواع شوك
 • آشنایی با قسمت های مختلف بدن در زمان برق گرفتگی
 • ایمنی در برابر برق گرفتگی
 • روش های اطفاء حریق حاصل از برق
 • تجهیزات حفاظت فردی در زمان كار با برق
 • كمك های اولیه به شخص برق گرفته
Course image ایمنی دیگ های بخار
دوره های تخصصی (آفلاین)
zarinpal
ساعت معادل آموزشی: 3
مبلغ سرمایه‌گذاری: 169 هزارتومان
مدرس: مهندس اباذر سلیمی
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات:

سرفصل دوره

 • آشنایی با ظروف، سیلندرها و مخازن تحت فشار
 • آشنایی با استاندارهای ساخت و بهره برداری از دیگ های بخار
 • آشنایی با انواع و طبقه بندی دیگ های بخار
 • آشنایی با انواع سختی گیر، اجراء و فرایند كار آن
 • آشنایی با نحوه محاسبه دبی خروجی و انتخاب صحیح سختی گیر
 • آشنایی با دی اریتور، اجزاء و فرایند كار آن
 • آشنایی با تجهیزات كنترلی و حفاظتی دیگ های بخار
 • آشنایی با روش های بازرسی دیگ های بخار
 • آشنایی با خطرات ناشی از کار با دیگ های بخار
 • آشنایی با اقدامات ایمنی لازم حین کار با دیگ های بخار

Course image مدیریت فرآیند آلاینده سنجی
دوره های تخصصی (آفلاین)
zarinpal
ساعت معادل آموزشی: 3
مبلغ سرمایه‌گذاری: 192 هزارتومان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات:
سرفصل دوره:
 • الزامات قانونی فرآیند سنجش
 • نحوه انتخاب شرکت سنجش گر
 • نحوه نظارت کارشناس صنعت بر فرآیند سنجش
 • بکارگیری نتایج سنجش 
 • تهیه گزارشات مدیریتی
 • آماده سازی نتایج سنجش برای پاسخگویی در ممیزی ایزو 45001
Course image ایمنی ظروف تحت فشار
دوره های تخصصی (آفلاین)
zarinpal
ساعت معادل آموزشی: 3
مبلغ سرمایه‌گذاری: 169 هزارتومان
مدرس: مهندس اباذر سلیمی
گواهینامه های قابل ارائه: کیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات:

سرفصل دوره

 • آشنایی با ظروف، سیلندرها و مخازن تحت فشار
 • آشنایی با استاندارهای ساخت و بهره برداری از ظروف تحت فشار
 • آشنایی با طبقه بندی ظروف تحت فشار
 • آشنایی با اجزاء ظروف تحت فشار
 • آشنایی با تجهیزات كنترلی و حفاظتی ظروف تحت فشار
 • آشنایی با روش های بازرسی ظروف تحت فشار
 • آشنایی با خطرات ناشی از کار با ظروف تحت فشار
 • آشنایی با اقدامات ایمنی لازم حین کار با ظروف تحت فشار
Course image ارزیابی علمی و فنی عوامل زیان آور محیط کار
دوره های تخصصی (آفلاین)
ساعت معادل آموزشی: 6
مبلغ سرمایه‌گذاری: رایگان
مدرس: مهندس علی بهمنی
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات:
سرفصل دوره

 • ارزیابی ریسک بهداشتی
 • آشنایی با کتابچه حدود مجاز مواجهه شغلی
 • پایش و ارزیابی فنی عوامل زیان آور محیط کار
Course image ایمنی کار در ارتفاع
دوره های تخصصی (آفلاین)
zarinpal
ساعت معادل آموزشی: 3
مبلغ سرمایه‌گذاری: 209 هزارتومان
مدرس: مهندس اباذر سلیمی
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: -
Course image مدیریت شرایط اضطراری
دوره های تخصصی (آفلاین)
ساعت معادل آموزشی: 4
مبلغ سرمایه‌گذاری: ثبت نام غیر فعال می باشد
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: -
Course image ارزیابی ارگونومی به روش ROSA
دوره های تخصصی (آفلاین)
ساعت معادل آموزشی: 1
مبلغ سرمایه‌گذاری: رایگان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
Course image بازنگری تکنیکال و ایمنی پیش از استارت آپ
دوره های تخصصی (آفلاین)
ساعت معادل آموزشی: 20
مبلغ سرمایه‌گذاری: رایگان
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
Course image کاربرد هوش مصنوعی در HSE
دوره های تخصصی (آفلاین)
ساعت معادل آموزشی: 2
مبلغ سرمایه‌گذاری: رایگان
مدرس: محمدجواد کرباسیان
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
Course image مهارت های افسر HSE
دوره های تخصصی (آفلاین)
ساعت معادل آموزشی: 96
مبلغ سرمایه‌گذاری: ثبت نام غیر فعال می باشد
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
Course image آشنایی با روش های متداول ارزیابی ارگونومی
دوره های تخصصی (آفلاین)
zarinpal
ساعت معادل آموزشی: 6
مبلغ سرمایه‌گذاری: 139 هزارتومان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: -
Course image آشنایی با روش های ارزیابی حمل بار
دوره های تخصصی (آفلاین)
zarinpal
ساعت معادل آموزشی: 9
مبلغ سرمایه‌گذاری: 169 هزارتومان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: -


Course image آشنایی با روش های طراحی ایستگاه کار ارگونومیک
دوره های تخصصی (آفلاین)
zarinpal
ساعت معادل آموزشی: 9
مبلغ سرمایه‌گذاری: 169 هزارتومان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: -


Course image الزامات ایمنی و بهداشت حرفه ای در بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی
دوره های تخصصی (آفلاین)
zarinpal
ساعت معادل آموزشی: 9
مبلغ سرمایه‌گذاری: 249 هزارتومان
مدرس: مهندس نگار صمدی و مهندس الهام سالمی
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: -
Course image جایگاه مدیریت تغییر در HSE
دوره های تخصصی (آفلاین)
ساعت معادل آموزشی: 8
مبلغ سرمایه‌گذاری: رایگان
مدرس: مهندس منوچهر آهنج
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
Course image HSE در کارگاه های عمرانی و ساختمانی
دوره های تخصصی (آفلاین)
zarinpal
ساعت معادل آموزشی: 9
مبلغ سرمایه‌گذاری: 189 هزارتومان
مدرس: مهندس جواد ذکریائی
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: -