دوره هایی که جهت ارتقاء شغلی و توانمندسازی یک کارشناس ایمنی، بهداشت حرفه ای و HSE مورد نیاز می باشد.

** جهت مشاهده رایگان جلسه اول و سرفصل دوره به بخش دوره های تخصصی در صفحه آپارات سامانه مراجعه کنید **

  • محتوای دوره ها شامل: فیلم جلسات، جزوه استاد، فایل های ارائه شده در دوره، تکالیف آنلاین، آزمون آنلاین، گواهینامه رایگان سامانه می باشد (کلیه منابع ذکر شده قابل دانلود می باشند)
  • کلیه فراگیران به مدت یک سال به محتوای دوره در سامانه دسترسی خواهند داشت.
  • لینک ارتباطی با استاد جهت پاسخگویی به سوالات فراگیران نیز در دوره قرار دارد.

تصویر درس ایمنی حریق (مقدماتی)
دوره های تخصصی (آفلاین)
زرین پال
ساعت معادل آموزشی: 9
مبلغ سرمایه‌گذاری: 189 هزارتومان
مدرس: دکتر میثم رضائی
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: -
تصویر درس ایمنی انبارها
دوره های تخصصی (آفلاین)
زرین پال
ساعت معادل آموزشی: 4
مبلغ سرمایه‌گذاری: 79 هزارتومان
مدرس: مهندس امین میرزاخانی
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات:

محتوای دوره شامل: محتوای تعاملی خودآموز (متن و پرسش های مرتبط) و گواهینامه رایگان سامانه می باشد

تصویر درس ایمنی مواد شیمیایی
دوره های تخصصی (آفلاین)
زرین پال
ساعت معادل آموزشی: 9
مبلغ سرمایه‌گذاری: 169 هزارتومان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: -
تصویر درس دوره جامع ایمنی جرثقیل
دوره های تخصصی (آفلاین)
زرین پال
ساعت معادل آموزشی: 16
مبلغ سرمایه‌گذاری: 499 هزارتومان
مدرس: مهندس امین میرزاخانی
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات:

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی اینجا کلیک کنید.

محتوای دوره شامل: محتوای تعاملی خود آموز بصورت مصور با بیش از 450 تصویر فارسی نویسی شده، استانداردهای مرتبط، لودچارت ها و مشخصات جرثقیل ها، منابع متنی، آزمون آنلاین، گواهینامه رایگان سامانه می باشد