دوره هایی که جهت ارتقاء شغلی و توانمندسازی یک کارشناس ایمنی، بهداشت حرفه ای و HSE مورد نیاز می باشد.

** جهت مشاهده رایگان جلسه اول و سرفصل دوره به بخش دوره های تخصصی در صفحه آپارات سامانه مراجعه کنید **

  • محتوای دوره ها شامل: فیلم جلسات، جزوه استاد، فایل های ارائه شده در دوره، تکالیف آنلاین، آزمون آنلاین، گواهینامه رایگان سامانه می باشد (کلیه منابع ذکر شده قابل دانلود می باشند)
  • کلیه فراگیران به مدت یک سال به محتوای دوره در سامانه دسترسی خواهند داشت.
  • لینک ارتباطی با استاد جهت پاسخگویی به سوالات فراگیران نیز در دوره قرار دارد.

تصویر درس ایمنی کار در ارتفاع
دوره های تخصصی (آفلاین)
زرین پال
ساعت آموزشی: 3 ساعت
مبلغ سرمایه‌گذاری: 209 هزارتومان
مدرس: مهندس اباذر سلیمی
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: -
تصویر درس ارزیابی ارگونومی به روش ROSA
دوره های تخصصی (آفلاین)
ساعت آموزشی: 1 ساعت
مبلغ سرمایه‌گذاری: رایگان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
تصویر درس بازنگری تکنیکال و ایمنی پیش از استارت آپ
دوره های تخصصی (آفلاین)
ساعت آموزشی: 20 ساعت
مبلغ سرمایه‌گذاری: رایگان
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
تصویر درس کاربرد هوش مصنوعی در HSE
دوره های تخصصی (آفلاین)
ساعت آموزشی: 2 ساعت
مبلغ سرمایه‌گذاری: رایگان
مدرس: محمدجواد کرباسیان
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
تصویر درس آشنایی با روش های متداول ارزیابی ارگونومی
دوره های تخصصی (آفلاین)
زرین پال
ساعت آموزشی: 6 ساعت
مبلغ سرمایه‌گذاری: 139 هزارتومان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: -
تصویر درس آشنایی با روش های ارزیابی حمل بار
دوره های تخصصی (آفلاین)
زرین پال
ساعت آموزشی: 9 ساعت
مبلغ سرمایه‌گذاری: 169 هزارتومان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: -


تصویر درس آشنایی با روش های طراحی ایستگاه کار ارگونومیک
دوره های تخصصی (آفلاین)
زرین پال
ساعت آموزشی: 9 ساعت
مبلغ سرمایه‌گذاری: 169 هزارتومان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: -


تصویر درس جایگاه مدیریت تغییر در HSE
دوره های تخصصی (آفلاین)
ساعت آموزشی: 8 ساعت
مبلغ سرمایه‌گذاری: رایگان
مدرس: مهندس منوچهر آهنج
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
تصویر درس HSE در کارگاه های عمرانی و ساختمانی
دوره های تخصصی (آفلاین)
زرین پال
ساعت آموزشی: 9 ساعت
مبلغ سرمایه‌گذاری: 189 هزارتومان
مدرس: مهندس جواد ذکریائی
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: -
تصویر درس ایمنی حریق (مقدماتی)
دوره های تخصصی (آفلاین)
زرین پال
ساعت آموزشی: 9 ساعت
مبلغ سرمایه‌گذاری: 189 هزارتومان
مدرس: دکتر میثم رضائی
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: -
تصویر درس ایمنی انبارها
دوره های تخصصی (آفلاین)
زرین پال
ساعت آموزشی: 4 ساعت
مبلغ سرمایه‌گذاری: 79 هزارتومان
مدرس: مهندس امین میرزاخانی
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات:

محتوای دوره شامل: محتوای تعاملی خودآموز (متن و پرسش های مرتبط) و گواهینامه رایگان سامانه می باشد

تصویر درس ایمنی مواد شیمیایی
دوره های تخصصی (آفلاین)
زرین پال
ساعت آموزشی: 9 ساعت
مبلغ سرمایه‌گذاری: 169 هزارتومان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: -
تصویر درس دوره جامع ایمنی جرثقیل
دوره های تخصصی (آفلاین)
زرین پال
زمان برگزاری: 16 ساعت
مبلغ سرمایه‌گذاری: 499 هزارتومان
مدرس: مهندس امین میرزاخانی
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات:

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی اینجا کلیک کنید.

محتوای دوره شامل: محتوای تعاملی خود آموز بصورت مصور با بیش از 450 تصویر فارسی نویسی شده، استانداردهای مرتبط، لودچارت ها و مشخصات جرثقیل ها، منابع متنی، آزمون آنلاین، گواهینامه رایگان سامانه می باشد