دوره هایی که جهت شروع به کار یک کارشناس ایمنی، بهداشت حرفه ای و HSE مورد نیاز می باشد.

** جهت مشاهده رایگان جلسه اول و سرفصل دوره به بخش دوره های پایه ای در صفحه آپارات سامانه مراجعه کنید **

  • محتوای دوره ها شامل: فیلم جلسات، جزوه استاد، فایل های ارائه شده در دوره، تکالیف آنلاین، آزمون آنلاین، گواهینامه رایگان سامانه می باشد (کلیه منابع ذکر شده قابل دانلود می باشند)
  • کلیه فراگیران به مدت یک سال به محتوای دوره در سامانه دسترسی خواهند داشت.
  • لینک ارتباطی با استاد جهت پاسخگویی به سوالات فراگیران نیز در دوره قرار دارد.

تصویر درس مهارت های لازم جهت انتخاب و تهیه وسایل حفاظت فردی
دوره های پایه ای (آفلاین)
زرین پال
ساعت آموزشی: معادل 6 ساعت آموزشی
مبلغ سرمایه‌گذاری: 249 هزارتومان
مدرس:
  • مهندس امین کاظمی (رئیس اداره مهندسی ایمنی شرکت پارس خودرو)
  • مهندس حسین ادراکی (مدرس بین‌المللی کار و نجات در ارتفاع)
  • مهندس حامد زمانی (مدیرعامل مجتمع تولیدی صنعتی پایش)
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: -
تصویر درس آنچه یک کارشناس HSE باید بداند
دوره های پایه ای (آفلاین)
زرین پال
ساعت آموزشی: معادل 9 ساعت آموزشی
مبلغ سرمایه‌گذاری: 169 هزارتومان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
تصویر درس کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
دوره های پایه ای (آفلاین)
زرین پال
ساعت آموزشی: معادل 3 ساعت آموزشی
مبلغ سرمایه‌گذاری: 119 هزارتومان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
تصویر درس آشنایی با قوانین و مقررات HSE
دوره های پایه ای (آفلاین)
زرین پال
ساعت آموزشی: معادل 9 ساعت آموزشی
مبلغ سرمایه‌گذاری: 189 هزارتومان
مدرس: مهندس محمدرضا لریجانی
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
تصویر درس گزارش دهی و بررسی رویداد
دوره های پایه ای (آفلاین)
زرین پال
ساعت آموزشی: معادل 9 ساعت آموزشی
مبلغ سرمایه‌گذاری: 209 هزارتومان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید


تصویر درس بازرسی در HSE
دوره های پایه ای (آفلاین)
زرین پال
ساعت آموزشی: معادل 6 ساعت آموزشی
مبلغ سرمایه‌گذاری: 139 هزارتومان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
تصویر درس کاربرد اکسل در HSE (مقدماتی)
دوره های پایه ای (آفلاین)
زرین پال
ساعت آموزشی: معادل 9 ساعت آموزشی
مبلغ سرمایه‌گذاری: 189 هزارتومان
مدرس: مهندس شاهین شکری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
تصویر درس گزارش نویسی در HSE
دوره های پایه ای (آفلاین)
زرین پال
ساعت آموزشی: معادل 3 ساعت آموزشی
مبلغ سرمایه‌گذاری: 119 هزارتومان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
تصویر درس مجوز ایمنی کار (پرمیت)
دوره های پایه ای (آفلاین)
زرین پال
ساعت آموزشی: معادل 9 ساعت آموزشی
مبلغ سرمایه‌گذاری: 209 هزارتومان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید


تصویر درس تدوین HSE PLAN
دوره های پایه ای (آفلاین)
زرین پال
ساعت آموزشی: معادل 9 ساعت آموزشی
مبلغ سرمایه‌گذاری: 209 هزارتومان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید


تصویر درس آشنایی با وظایف محیط زیستی كارشناسان HSE
دوره های پایه ای (آفلاین)
زرین پال
ساعت آموزشی: معادل 9 ساعت آموزشی
مبلغ سرمایه‌گذاری: 249 هزارتومان
مدرس: دکتر محمدحسین بازگیر
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
تصویر درس تدوین رزومه و فنون مصاحبه موفق در HSE
دوره های پایه ای (آفلاین)
زرین پال
ساعت آموزشی: معادل 3 ساعت آموزشی
مبلغ سرمایه‌گذاری: 119 هزارتومان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید