دوره هایی که جهت توانمندسازی و بهبود جایگاه مدیریتی یک کارشناس ایمنی، بهداشت حرفه ای و HSE مورد نیاز می باشد.

** جهت مشاهده رایگان جلسه اول و سرفصل دوره به بخش دوره های سیستمی در صفحه آپارات سامانه مراجعه کنید **

  • محتوای دوره ها شامل: فیلم جلسات، جزوه استاد، فایل های ارائه شده در دوره، تکالیف آنلاین، آزمون آنلاین، گواهینامه رایگان سامانه می باشد (کلیه منابع ذکر شده قابل دانلود می باشند)
  • کلیه فراگیران به مدت یک سال به محتوای دوره در سامانه دسترسی خواهند داشت.
  • لینک ارتباطی با استاد جهت پاسخگویی به سوالات فراگیران نیز در دوره قرار دارد.

Course image کارگاه آشنایی با سیستم مدیریت محیط زیست، ایزو 14001:2015
دوره های سیستمی (آفلاین)
ساعت آموزشی: معادل 3 ساعت آموزشی
مبلغ سرمایه‌گذاری: رایگان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: -
Course image تهیه و تدوین شاخص های HSE
دوره های سیستمی (آفلاین)
zarinpal
ساعت آموزشی: 6 ساعت
مبلغ سرمایه‌گذاری: 189 هزارتومان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: -
Course image تدوین اهداف و برنامه ها در HSE
دوره های سیستمی (آفلاین)
zarinpal
ساعت آموزشی: 6 ساعت
مبلغ سرمایه‌گذاری: 189 هزارتومان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: -
Course image آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه
دوره های سیستمی (آفلاین)
zarinpal
ساعت آموزشی: 2 ساعت
مبلغ سرمایه‌گذاری: 209 هزارتومان
مدرس: دکتر یعقوب سلیم پور
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: -
Course image مستندسازی و تشریح الزامات ایزو 9001:2015
دوره های سیستمی (آفلاین)
zarinpal
ساعت آموزشی: 8 ساعت
مبلغ سرمایه‌گذاری: 399 هزارتومان
مدرس: دکتر یعقوب سلیم پور
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: -
Course image آشنایی با استاندارد ایزو 14001:2015
دوره های سیستمی (آفلاین)
zarinpal
ساعت آموزشی: 4 ساعت
مبلغ سرمایه‌گذاری: 209 هزارتومان
مدرس: دکتر یعقوب سلیم پور
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: -
Course image مستندسازی و تشریح الزامات HSE-MS
دوره های سیستمی (آفلاین)
zarinpal
ساعت آموزشی: 9 ساعت
مبلغ سرمایه‌گذاری: 249 هزارتومان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: -
Course image ممیزی داخلی HSE-MS
دوره های سیستمی (آفلاین)
zarinpal
ساعت آموزشی: 12 ساعت
مبلغ سرمایه‌گذاری: 249 هزارتومان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: -
Course image مستندسازی و تشریح الزامات ISO-14001:2015
دوره های سیستمی (آفلاین)
zarinpal
ساعت آموزشی: 12 ساعت
مبلغ سرمایه‌گذاری: 249 هزارتومان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: -
Course image مستندسازی و تشریح الزامات ISO-45001:2018
دوره های سیستمی (آفلاین)
zarinpal
ساعت آموزشی: 20 ساعت
مبلغ سرمایه‌گذاری: 249 هزارتومان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: -
Course image ممیزی داخلی استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی (ISO 45001:2018)
دوره های سیستمی (آفلاین)
zarinpal
ساعت آموزشی: 12 ساعت
مبلغ سرمایه‌گذاری: 249 هزارتومان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: -