تصویر درس دوره بدون محتوا
دوره های متوقف شده
PaymentS Enrolment
ساعت آموزشی: 16 ساعت
زمان برگزاری: 2 الی 3 شهریور 1401 (ساعت 8 الی 17)
مبلغ سرمایه‌گذاری: 350 هزار تومان
مدرس: مهندس قاسم طوری (مدرس دانشگاه، مدرس مرکز تحقیقات وزارت کار، ممیز IMS و مدیرعامل شتاب دهنده ایپان)
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: ارائه گواهینامه از مرکز رشد دانشگاه تهران
تصویر درس تهيه و تکمیل مستندات HSE
دوره های متوقف شده
ساعت آموزشی: 6 ساعت
زمان برگزاری: بزودی اعلام می گردد
مبلغ سرمایه‌گذاری: 1.000.000 ریال
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: -
استاد: مهندس جواد ذکریایی
تصویر درس دوره شناسایی خطر و ارزیابی ریسک
دوره های متوقف شده
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: -

دوره بصورت آفلاین در دسترس علاقه مندان قرار دارد

اطلاعات تکمیلی: واتساپ 09353885041

هزینه ثبت نام: 900.000 ریال

تصویر درس ایمنی مقدماتی برق
دوره های متوقف شده
ساعت آموزشی: 9 ساعت
مبلغ سرمایه‌گذاری: ثبت نام امکان پذیر نمی باشد
مدرس: مهندس رضا نیک پیام
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات:

جهت مشاهده رایگان جلسه اول کلاس و سرفصل دوره اینجا کلیک کنید.

محتوای دوره شامل: فیلم جلسات، جزوه استاد، فایل های ارائه شده در دوره، تکالیف آنلاین، آزمون آنلاین، گواهینامه رایگان سامانه می باشد (کلیه منابع ذکر شده قابل دانلود می باشند)

کلیه فراگیران به مدت یک سال به محتوای دوره در سامانه دسترسی خواهند داشت و لینک ارتباطی با استاد جهت پاسخگویی به سوالات فراگیران نیز در دوره قرار دارد.

تصویر درس آشنایی با روش ارزیابی ریسک ویلیام فاین
دوره های متوقف شده
زرین پال
ساعت آموزشی: 2 ساعت
مبلغ سرمایه‌گذاری: ۳۵۰.۰۰۰ ریال
مدرس: مهندس قاسم طوری (مشاور، ممیز و مدرس سیستم های مدیریتی)
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات:

محتوای دوره شامل: فیلم جلسات، جزوه استاد، فایل های ارائه شده در دوره، تکالیف آنلاین، آزمون آنلاین، گواهینامه رایگان سامانه می باشد (کلیه منابع ذکر شده قابل دانلود می باشند)

کلیه فراگیران به مدت یک سال به محتوای دوره در سامانه دسترسی خواهند داشت و لینک ارتباطی با استاد جهت پاسخگویی به سوالات فراگیران نیز در دوره قرار دارد.

تصویر درس شناسایی خطر و ارزیابی ریسک
دوره های متوقف شده
زرین پال
ساعت آموزشی: 12 ساعت
مبلغ سرمایه‌گذاری: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مدرس: مهندس قاسم طوری (مشاور، ممیز و مدرس سیستم های مدیریتی)
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات:

جهت مشاهده رایگان جلسه اول کلاس و سرفصل دوره اینجا کلیک کنید.

محتوای دوره شامل: فیلم جلسات، جزوه استاد، فایل های ارائه شده در دوره، تکالیف آنلاین، آزمون آنلاین، گواهینامه رایگان سامانه می باشد (کلیه منابع ذکر شده قابل دانلود می باشند)

کلیه فراگیران به مدت یک سال به محتوای دوره در سامانه دسترسی خواهند داشت و لینک ارتباطی با استاد جهت پاسخگویی به سوالات فراگیران نیز در دوره قرار دارد.


تصویر درس آنالیز ایمنی شغلی - JSA
دوره های متوقف شده
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: -

دوره بصورت آفلاین در دسترس علاقه مندان قرار دارد

اطلاعات تکمیلی: واتساپ 09353885041

هزینه ثبت نام: رایگان