تصویر درس مدیریت شرایط اضطراری
دوره های متوقف شده
ساعت آموزشی: 4 ساعت
زمان برگزاری: 5 اردیبهشت 1402 (ساعت 8:30 الی 13)
مبلغ سرمایه‌گذاری: رایگان
مدرس: مهندس قاسم طوری
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات:
  • ارائه گواهینامه آکادمی HSELMS
  • امکان صدور گواهینامه بین المللی (هزینه جداگانه)
  • همراه با پذیرایی، ناهار
تصویر درس دوره بدون محتوا
دوره های متوقف شده
PaymentS Enrolment
ساعت آموزشی: 16 ساعت
زمان برگزاری: 2 الی 3 شهریور 1401 (ساعت 8 الی 17)
مبلغ سرمایه‌گذاری: 350 هزار تومان
مدرس: مهندس قاسم طوری (مدرس دانشگاه، مدرس مرکز تحقیقات وزارت کار، ممیز IMS و مدیرعامل شتاب دهنده ایپان)
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: ارائه گواهینامه از مرکز رشد دانشگاه تهران
تصویر درس تهيه و تکمیل مستندات HSE
دوره های متوقف شده
ساعت آموزشی: 6 ساعت
زمان برگزاری: بزودی اعلام می گردد
مبلغ سرمایه‌گذاری: 1.000.000 ریال
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: -
استاد: مهندس جواد ذکریایی
تصویر درس دوره گزارش دهی و بررسی رویداد
دوره های متوقف شده
زرین پال
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: -

دوره بصورت آفلاین در دسترس علاقه مندان قرار دارد

اطلاعات تکمیلی: واتساپ 09353885041

هزینه ثبت نام: 900.000 ریال

تصویر درس دوره آنچه یک کارشناس HSE باید بداند
دوره های متوقف شده
زرین پال
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: -

دوره بصورت آفلاین در دسترس علاقه مندان قرار دارد

اطلاعات تکمیلی: واتساپ 09353885041

هزینه ثبت نام: 900.000 ریال

تصویر درس دوره شناسایی خطر و ارزیابی ریسک
دوره های متوقف شده
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: -

دوره بصورت آفلاین در دسترس علاقه مندان قرار دارد

اطلاعات تکمیلی: واتساپ 09353885041

هزینه ثبت نام: 900.000 ریال

تصویر درس ایمنی مقدماتی برق
دوره های متوقف شده
ساعت آموزشی: 9 ساعت
مبلغ سرمایه‌گذاری: ثبت نام امکان پذیر نمی باشد
مدرس: مهندس رضا نیک پیام
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات:

جهت مشاهده رایگان جلسه اول کلاس و سرفصل دوره اینجا کلیک کنید.

محتوای دوره شامل: فیلم جلسات، جزوه استاد، فایل های ارائه شده در دوره، تکالیف آنلاین، آزمون آنلاین، گواهینامه رایگان سامانه می باشد (کلیه منابع ذکر شده قابل دانلود می باشند)

کلیه فراگیران به مدت یک سال به محتوای دوره در سامانه دسترسی خواهند داشت و لینک ارتباطی با استاد جهت پاسخگویی به سوالات فراگیران نیز در دوره قرار دارد.

تصویر درس آشنایی با روش ارزیابی ریسک ویلیام فاین
دوره های متوقف شده
زرین پال
ساعت آموزشی: 2 ساعت
مبلغ سرمایه‌گذاری: ۳۵۰.۰۰۰ ریال
مدرس: مهندس قاسم طوری (مشاور، ممیز و مدرس سیستم های مدیریتی)
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات:

محتوای دوره شامل: فیلم جلسات، جزوه استاد، فایل های ارائه شده در دوره، تکالیف آنلاین، آزمون آنلاین، گواهینامه رایگان سامانه می باشد (کلیه منابع ذکر شده قابل دانلود می باشند)

کلیه فراگیران به مدت یک سال به محتوای دوره در سامانه دسترسی خواهند داشت و لینک ارتباطی با استاد جهت پاسخگویی به سوالات فراگیران نیز در دوره قرار دارد.

تصویر درس شناسایی خطر و ارزیابی ریسک
دوره های متوقف شده
زرین پال
ساعت آموزشی: 12 ساعت
مبلغ سرمایه‌گذاری: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مدرس: مهندس قاسم طوری (مشاور، ممیز و مدرس سیستم های مدیریتی)
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات:

جهت مشاهده رایگان جلسه اول کلاس و سرفصل دوره اینجا کلیک کنید.

محتوای دوره شامل: فیلم جلسات، جزوه استاد، فایل های ارائه شده در دوره، تکالیف آنلاین، آزمون آنلاین، گواهینامه رایگان سامانه می باشد (کلیه منابع ذکر شده قابل دانلود می باشند)

کلیه فراگیران به مدت یک سال به محتوای دوره در سامانه دسترسی خواهند داشت و لینک ارتباطی با استاد جهت پاسخگویی به سوالات فراگیران نیز در دوره قرار دارد.


تصویر درس آنالیز ایمنی شغلی - JSA
دوره های متوقف شده
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: -

دوره بصورت آفلاین در دسترس علاقه مندان قرار دارد

اطلاعات تکمیلی: واتساپ 09353885041

هزینه ثبت نام: رایگان

تصویر درس سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001-2015
دوره های متوقف شده
ساعت آموزشی: 9 ساعت
زمان برگزاری: ۳ تا ۵ خرداد (ساعت 17 تا 20)
مبلغ سرمایه‌گذاری: 2.000.000 ریال همراه با ارائه گواهینامه بین المللی
مدرس: مهندس قاسم طوری (مشاور، ممیز و مدرس سیستم های مدیریتی)
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات:

محتوای دوره شامل: فیلم جلسات، جزوه استاد، فایل های ارائه شده در دوره، تکالیف آنلاین، آزمون آنلاین، گواهینامه رایگان سامانه می باشد (کلیه منابع ذکر شده قابل دانلود می باشند)

کلیه فراگیران به مدت یک سال به محتوای دوره در سامانه دسترسی خواهند داشت و لینک ارتباطی با استاد جهت پاسخگویی به سوالات فراگیران نیز در دوره قرار دارد.

تصویر درس مستندسازی و تشریح الزامات HSE-MS
دوره های متوقف شده
ساعت آموزشی: 9 ساعت
زمان برگزاری: ۳۱ اردیبهشت و ۱ الی ۲ خرداد 1401 (ساعت 17 الی 20)
مبلغ سرمایه‌گذاری: 2.000.000 ریال با ارائه گواهینامه بین المللی رایگان از لترینای یونان
مدرس: مهندس قاسم طوری (مشاور، ممیز و مدرس سیستم های مدیریتی)
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات:

محتوای دوره شامل: فیلم جلسات، جزوه استاد، فایل های ارائه شده در دوره، تکالیف آنلاین، آزمون آنلاین، گواهینامه رایگان سامانه می باشد (کلیه منابع ذکر شده قابل دانلود می باشند)

کلیه فراگیران به مدت یک سال به محتوای دوره در سامانه دسترسی خواهند داشت و لینک ارتباطی با استاد جهت پاسخگویی به سوالات فراگیران نیز در دوره قرار دارد.