تصویر درس نسخه جدید نرم افزار فارسی MSDS_Pro
دانلود فایل و نرم افزار
مبلغ سرمایه‌گذاری: رایگان
توضیحات: جهت دریافت نرم افزار
 1. روی دکمه "ثبت نام" کلیک کنید
 2. وارد حساب کاربریتان شده
 3. نرم افزار را دانلود کنید

نرم افزار مالتی مدیای قابل نصب بر روی ویندوز حاوی ۶۷۷ MSDS تک برگی فارسی شده برگه های سازمان NIOSH با قابلیت جستجو بر اساس نام، پرینت، ذخیره سازی و ...

برخی جزئیات موجود در هر برگه MSDS موجود در نرم افزار MSDS Pro:

 • فرمول شیمیایی ماده
 • شماره اختصاصی ماده شیمیایی
 • كد مربوط به حمل و نقل ماده شیمیایی
 • شماره ثبت اثرات سمی ماده شیمیایی
 • غلظت فوراً خطرناك ماده شیمیایی
 • تبدیل واحدها مورد نیاز
 • نام های تجاری مشابه ماده شیمیایی مربوطه
 • روش های اندازه گیری پیشنهاد شده
 • حدود تماس شغلی پیشنهاد شده
 • رسپیراتورهای پیشنهاد شده
 • مشخصات و خواص فیزیكی و شیمیایی
 • مواد ناسازگار و واكنش پذیر
 • اقدامات بهداشتی
 • حفاظت فردی مورد نیاز
 • كمك های اولیه
 • راه های تماس و ورود ماده شیمیایی به بدن انسان
 • نشانه ها و اعضای مورد هجوم در بدن انسان

تصویر درس نرم افزار محاسبه آمار حوادث
دانلود فایل و نرم افزار
زرین پال
مبلغ سرمایه‌گذاری: 250.000 ریال
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: جهت دریافت نرم افزار
 1. روی دکمه "ثبت نام" کلیک کنید
 2. وارد حساب کاربریتان شده و مبلغ را پرداخت کنید
 3. نرم افزار را دانلود کنید

نرم افزار محاسبه آمار حوادث در قالب فایل اکسل به منظور ثبت آمار حوادث صنعتی و دارای ویژگی های ذیل:

 • ثبت و گزارش آمار حوادث برای 21 سال (از سال 1390 الی 1410)
 • محاسبه آمار حوادث بر حسب عضو حادثه دیده
 • محاسبه آمار حوادث بر حسب جنس
 • محاسبه آمار حوادث بر حسب اعمال نا ایمن
 • محاسبه آمار حوادث بر حسب شرایط نا ایمن
 • محاسبه آمار حوادث بر حسب فاكتورهای انسانی
 • محاسبه آمار حوادث بر حسب فاكتورهای شغلی
 • محاسبه آمار حوادث بر حسب عوامل آسیب رسان
 • محاسبه آمار حوادث بر حسب روزهای هفته
 • محاسبه آمار حوادث بر حسب ماه های سال
 • محاسبه آمار حوادث بر حسب فصول سال
 • محاسبه آمار حوادث بر حسب ساعات شبانه روز
 • محاسبه آمار حوادث بر حسب تعداد روزهای از دست رفته كاری
 • محاسبه آمار حوادث بر حسب سابقه كاری افراد
 • محاسبه آمار اجزای برنامه های كنترلی پیشنهادی
 • ارزیابی ریسك و اولویت بندی آن به روش ویلیام فاین
تصویر درس نرم افزار کنترل وسایل حفاظت فردی در محیط کار
دانلود فایل و نرم افزار
زرین پال
مبلغ سرمایه‌گذاری: 250.000 ریال
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: جهت دریافت نرم افزار
 1. روی دکمه "ثبت نام" کلیک کنید
 2. وارد حساب کاربریتان شده و مبلغ را پرداخت کنید
 3. نرم افزار را دانلود کنید

نرم افزار کنترل وسایل حفاظت فردی در محیط کار (ماتریس P.P.E) در قالب اکسل به منظور ثبت، نظارت و کنترل موجودی وسایل حفاظت فردی و دارای ویژگی های ذیل:

 • ورود داده های مربوط به وسایل حفاظت فردی هر شرکت یا کارخانه بر اساس نیاز آنجا و بصورت طبقه بندی شده
 • نمایش آنی آمار مربوط به موجودی هر دسته از وسایل حفاظت فردی
 • آمارگیری از سایز کفش، دستکش و ... جهت انجام خرید بهینه
 • محیطی زیبا و کاربرپسند با دسترسی آسان

تصویر درس نرم افزار محاسبات روشنایی طبیعی
دانلود فایل و نرم افزار
زرین پال
مبلغ سرمایه‌گذاری: 250.000 ریال
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: جهت دریافت نرم افزار
 1. روی دکمه "ثبت نام" کلیک کنید
 2. وارد حساب کاربریتان شده و مبلغ را پرداخت کنید
 3. نرم افزار را دانلود کنید

نرم افزار محاسبات روشنایی طبیعی در قالب فایل اکسل و بر اساس فرمول های محاسباتی The IESNA LIGHTING HANDBOOK تهیه گردیده است، 

با استفاده از این نرم افزار شما می توانید:

 • تابش مجرد خورشید
 • شدت روشنایی خورشید در سطح دریا
 • شدت روشنایی مستقیم در سطح افق
 • شدت روشنایی مستقیم در سطح قائم
 • و چندین فاکتور دیگر را برای یک طول و عرض جغرافیایی معین محاسبه نمایید.

تصویر درس نرم افزار محاسب میزان مواجهه روزانه با صدا
دانلود فایل و نرم افزار
زرین پال
مبلغ سرمایه‌گذاری: 150.000 ریال
توضیحات: جهت دریافت نرم افزار
 1. روی دکمه "ثبت نام" کلیک کنید
 2. وارد حساب کاربریتان شده و مبلغ را پرداخت کنید
 3. نرم افزار را دانلود کنید
نرم افزار محاسب میزان مواجهه روزانه با صدا در قالب فایل اکسل بوده که توسط آن می توان:
 • میزان مواجهه روزانه با صدایی را که برای یک شغل مشخص
 • و به تفکیک وظایف آن شغل، در طول روز اندازه گیری کرده اید
 • اولویت بندی نموده
 • و تعیین کنید که موثرترین راه کنترل صدا در آن شغل، کنترل صدا در کدام وظیفه می باشد.