دوره های موجود

تصویر درس مهارت های لازم جهت انتخاب و تهیه وسایل حفاظت فردی
دوره های پایه ای (آفلاین)
زرین پال
ساعت معادل آموزشی: 6
مبلغ سرمایه‌گذاری: 249 هزارتومان
مدرس:
 • مهندس امین کاظمی (رئیس اداره مهندسی ایمنی شرکت پارس خودرو)
 • مهندس حسین ادراکی (مدرس بین‌المللی کار و نجات در ارتفاع)
 • مهندس حامد زمانی (مدیرعامل مجتمع تولیدی صنعتی پایش)
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: سرفصل دوره:
 • آشنایی با وسایل حفاظت فردی
 • آشنایی با مهارت های لازم جهت انتخاب وسایل حفاظت فردی
تصویر درس آنچه یک کارشناس HSE باید بداند
دوره های پایه ای (آفلاین)
زرین پال
ساعت معادل آموزشی: 9
مبلغ سرمایه‌گذاری: 169 هزارتومان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: سرفصل دوره:
 • چگونگی مصاحبه و تدوین رزومه كارشناس HSE بدون سابقه
 • آغاز به كار و شروع فعالیت HSE در روزهای اولیه كاری
 • رفتار سازمانی و چگونگی برقراری ارتباط در محیط كار
 • انجام فعالیت ها بر اساس ریسك های محیط كار
 • نحوه دعوت به جلسه، برگزاری جلسات HSE و تدوین صورتجلسه
 • نحوه بازرسی HSE و چگونگی تدوین گزارش بازرسی
 • سازمان ها و انجمن های مرتبط با HSE و نحوه ارتباط با آن ها
 • چگونگی انجام تست ایمنی دستگاه ها و تجهیزات و فرایندهای قانونی آن
 • فرایند انجام اندازه گیری های بهداشتی و زیست محیطی و نحوه دستیابی به لیست شركت های مجاز در این زمینه
 • فرایند انجام معاینات شغلی و قوانین مربوطه و نحوه تكمیل فرم معاینات و لیست شركت های مجاز
 • مكاتبات درون و برون سازمانی، اصول نگارش و سلسله مراتب اداری
 • چگونگی فرهنگ سازی در زمینه HSE و مناسبت های تقویمی
 • به كارگیری سیستم های مدیریتی HSE در صنعت
 • تاسیسات و تسهیلات بهداشتی و قوانین و مقررات مربوطه (رختكن ها، سرویس های بهداشتی، آب خوری ها، حمام و ...)
 • الزامات درمانگاه و مركز بهداشت كار صنعت
 • الزامات تصفیه خانه های صنعتی و بهداشتی صنایع
 • تعیین تكلیف زباله و پسماندهای صنایع و قوانین و مقررات مربوط به آن ها
 • معرفی نرم افزارهای كاربردی HSE
 • دسترسی به سایت های داخلی و خارجی مرتبط با HSE

تصویر درس کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
دوره های پایه ای (آفلاین)
زرین پال
ساعت معادل آموزشی: 3
مبلغ سرمایه‌گذاری: 119 هزارتومان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: سرفصل دروه:
 • مقدمه ای بر تشكیل كمیته های ایمنی
 • جلسات مرتبط با ایمنی، بهداشت و محیط زیست
 • الزام قانونی تشكیل كمیته حفاظت فنی و بهداشت كارجوز تائید صلاحیت
 • تركیب اعضای كمیته های ایمنی
 • مراحل برگزاری جلسه
 • موارد قابل طرح در جلسه
 • تنظیم صورتجلسه
 • پیگیری مصوبات كمیته ایمنی
 • نكات كلیدی برای برگزاری جلسات موفقیت آمیز ایمنی
تصویر درس آشنایی با قوانین و مقررات HSE
دوره های پایه ای (آفلاین)
زرین پال
ساعت معادل آموزشی: 9
مبلغ سرمایه‌گذاری: 189 هزارتومان
مدرس: مهندس محمدرضا لریجانی
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: سرفصل دوره:
 • آشنایی با قوانین کار
 • آشنایی با قوانین تامین اجتماعی
 • آشنایی با دستورالعمل های بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت

تصویر درس گزارش دهی و بررسی رویداد
دوره های پایه ای (آفلاین)
زرین پال
ساعت معادل آموزشی: 9
مبلغ سرمایه‌گذاری: 209 هزارتومان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: سرفصل دوره:
 • آشنایی با تعاریف رویداد در استانداردهای مختلف
 • قوانین و مقررات مرتبط با حادثه
 • فرایند دریافت غرامت ایام استعلاجی
 • فرایند بررسی و تحلیل رویداد
 • انواع گزارش رویداد
 • آشنایی با تئوری های رویداد
 • اقدامات ضروری پس از وقوع رویداد
 • شاخص های رویداد و نحوه محاسبه و گزارش آنها
 • كارگاه بررسی رویداد و تعیین میزان قصور حادثه
 • تكمیل و ارائه فرم های مختلف مرتبط با رویداد


تصویر درس بازرسی در HSE
دوره های پایه ای (آفلاین)
زرین پال
ساعت معادل آموزشی: 6
مبلغ سرمایه‌گذاری: 139 هزارتومان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: سرفصل دوره:
 • آشنایی با بازرسی و انواع مدل های آن
 • آشنایی با ابزارهای بازرسی
 • تدوین فرایند بازرسی
 • تدوین دستورالعمل و چك لیست بازرسی
 • بازرسی مبتنی بر ریسك Risk Based Inspection
 • بازرسی هدفمند و كاربردی
 • استخراج نتایج بازرسی
 • پیگیری عدم انطباق های حاصل از بازرسی
 • كارگاه عملی بازرسی

تصویر درس کاربرد اکسل در HSE (مقدماتی)
دوره های پایه ای (آفلاین)
زرین پال
ساعت معادل آموزشی: 9
مبلغ سرمایه‌گذاری: 189 هزارتومان
مدرس: مهندس شاهین شکری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: سرفصل دوره:
 • مروری بر آشنایی اولیه با نرم افزار
 • آشنایی با روند پردازش دیتا و محاسبات
 • آشنایی با ترسیم نمودارها و روند حوادث بمنظور كنترل و تحلیل آنها
 • کاربرد اکسل در HSE
 • گزارش گیری از نرم افزار اکسل

تصویر درس گزارش نویسی در HSE
دوره های پایه ای (آفلاین)
زرین پال
ساعت معادل آموزشی: 3
مبلغ سرمایه‌گذاری: 119 هزارتومان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: سرفصل دوره:
 • مدیریت دیداری و کاربردهای آن
 • آشنایی با توانایی های نگارشی
 • اصول مکاتبات اداری
 • انواع گزارش های HSE
 • گزارش نواقص
 • گزارش های نتایج چک لیست
 • گزارش آماری - تحلیلی رویداد
 • گزارش ممیزی و عدم انطباق
 • گزارش عملکرد

تصویر درس مجوز ایمنی کار (پرمیت)
دوره های پایه ای (آفلاین)
زرین پال
ساعت معادل آموزشی: 9
مبلغ سرمایه‌گذاری: 209 هزارتومان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: سرفصل دوره:
 • مشاغل نیازمند صدور پرمیت
 • تدوین لیست فعالیت های نیازمند صدور پرمیت
 • لیست افراد مجاز برای صدور درخواست پرمیت
 • آموزش نحوه تکمیل قسمت مربوط به درخواست کننده
 • ایجاد مکانیزم های فرهنگ سازی فرایند پرمیت
 • مندرجات فرم پرمیت
 • سیستم مجوز ایمنی كار (Permit To Work)
 • آشنایی با فرایند صدور پرمیت
 • الزامات و تعهدات قانونی صدور پرمیت
 • قوانین و مقررات مرتبط با صدور پرمیت
 • آشنایی با انواع پرمیت
 • مواردی كه باعث ابطال پرمیت میشود
 • مستندسازی در سیستم مجوز ایمنی كار (Permit To Work)


تصویر درس تدوین HSE PLAN
دوره های پایه ای (آفلاین)
زرین پال
ساعت معادل آموزشی: 9
مبلغ سرمایه‌گذاری: 209 هزارتومان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: سرفصل دوره:
 • آشنایی با انواع HSE-PLAN
 • سازمان های درخواست كننده HSE-PLAN
 • تشریح نقش HSE-PLAN در پروژه ها و صنایع
 • تشریح مندرجات یک HSE-PLAN استاندارد
 • نحوه جمع آوری اطلاعات و نگارش HSE-PLAN
 • پایش مندرجات HSE-PLAN و تهیه گزارش پیشرفت كار
 • چگونگی اخذ امتیاز حداکثری HSE در مناقصه های پیمانکاری


تصویر درس آشنایی با وظایف محیط زیستی كارشناسان HSE
دوره های پایه ای (آفلاین)
زرین پال
ساعت معادل آموزشی: 9
مبلغ سرمایه‌گذاری: 249 هزارتومان
مدرس: دکتر محمدحسین بازگیر
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: سرفصل دوره:
 • آشنایی با ضوابط و مقررات استقرار واحدهای تولیدی و خدماتی
 • آشنایی با تکالیف محیط زیستی و الزامات قانونی واحدهای تولیدی و خدماتی در رابطه با آلودگی هوا
 • آشنایی با وظایف قانونی واحدهای صنعتی در حفظ خاک و مدیریت پسماندها
 • مروری بر الزامات محیط زیستی مرتبط با آلودگی آب و فاضلاب در واحدهای تولیدی و خدماتی
 • آشنایی با سایر الزامات قانونی محیط زیستی از جمله فضای سبز، خوداظهاری در پایش، پایش آنلاین، یک در هزار فروش، فهرست صنایع آلاینده، آلودگی صوتی و…

تصویر درس تدوین رزومه و فنون مصاحبه موفق در HSE
دوره های پایه ای (آفلاین)
زرین پال
ساعت معادل آموزشی: 3
مبلغ سرمایه‌گذاری: 119 هزارتومان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: سرفصل دوره:
 • آشنایی با انواع آزمون
 • آشنایی با انواع مصاحبه
 • آشنایی با نحوه استعلام
 • آشنایی با نحوه استخدام

تصویر درس تهویه صنعتی - مقدماتی
دوره های تخصصی (آفلاین)
زرین پال
ساعت معادل آموزشی: 2
مبلغ سرمایه‌گذاری: 209 هزارتومان
مدرس: دکتر مجید بیاتیان (عضو هیئت علمی دانشگاه)
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: سرفصل دوره:
 • آشنایی با انواع آلاینده های هوا، طبقه بندی آلاینده ها، تعاریف، مشخصات و رفتار آلاینده ها
 • آشنایی با انواع سیستم های تهویه
 • آشنایی با تهویه ترقیقی و کاربرد آن در کنترل آلاینده ها
 • معرفی اجزای سیستم تهویه موضعی، معرفی انواع هود و مشخصات آن ها
 • آشنایی با مفاهیم مربوط به سرعت دهانه، سرعت ربایش و افت فشار
 • آشنایی با انواع هودها
 • آشنایی با پالایشگرها
 • آشنایی با هواکش ها و کاربرد آن ها در تهویه
 • آشنایی با روش های تعیین کارایی سیستم تهویه
تصویر درس ایمنی برق - مقدماتی
دوره های تخصصی (آفلاین)
زرین پال
ساعت معادل آموزشی: 3
مبلغ سرمایه‌گذاری: 169 هزارتومان
مدرس: مهندس اباذر سلیمی
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: سرفصل دوره:
 • تعریف ولت، آمپر، اهم، وات و روابط بین آنها
 • آشنایی با استانداردهای كار با تجهیزات الكتریكی
 • آشنایی با علائم اختصاری الكتریكی
 • كلیات و مفاهیم جریان های AC و DC و خطرات آنها
 • آشنایی با انواع پست های برق و خطوط انتقال
 • آشنایی با انواع تابلوهای برق و تجهیزات آن
 • آشنایی با انواع كلیدها و فیوزهای الكتریكی
 • آشنایی با روش های اتصال به زمین
 • شناسایی علل برق گرفتگی
 • آشنایی با برق گرفتگی و انواع شوك
 • آشنایی با قسمت های مختلف بدن در زمان برق گرفتگی
 • ایمنی در برابر برق گرفتگی
 • روش های اطفاء حریق حاصل از برق
 • تجهیزات حفاظت فردی در زمان كار با برق
 • كمك های اولیه به شخص برق گرفته