شهریه: طبق جدول ذیل     **     مهلت ثبت نام: نامحدود     **     شروع دوره: سه روز پس از ثبت نام

ثبت نام: اینجا کلیک کنید     **    اطلاعات تکمیلی: اینجا کلیک کنید     **    آموزش نحوه ثبت نام: اینجا کلیک کنید

شهریه دوره و تخفیف ها

نکات مهم جهت استفاده از تخفیف ها

  • هر شخص فقط می تواند از یک نوع تخفیف (گروهی یا دانشجویی) استفاده نماید و استفاده همزمان تخفیف ها امکان پذیر نمی باشد.
  • جهت استفاده از تخفیف گروهی می بایست جمع مبالغ مربوط به کلیه نفرات در یک فیش واریز گردد.
  • جهت استفاده از تخفیف دانشجویی، ارائه اسکن کارت دانشجویی معتبر الزامی است.
  • جهت استفاده از تخفیف سازمانی، ارائه اسکن معرفی نامه معتبر از سازمان یا شرکت مورد نظر (با درج مشخصات فردی و پست سازمانی شخص) الزامی است.