آکادمی HSELMS به منظور اعلام موفقیت فراگیران در دوره های آنلاین برگزار شده در سامانه HSELMS، نتایج ارزیابی فراگیران را به مراکز آموزشی و آکادمی های بین المللی طرف قرارداد معرفی و گواهینامه های معتبر آموزشی را برای آن ها اخذ می نماید.

ضمناً به اطلاع فراگیران گرامی می رساند، باتوجه به تفاهم نامه های پیش رو (با مراکز علمی - آموزشی)، بزودی مدارک معتبر دیگری به لیست گواهینامه های سامانه اضافه خواهد شد.

نمونه گواهینامه

نمونه گواهینامه پایان دوره آموزشی صادره از آکادمی HSELMS برای فراگیران سامانه


گواهینامه های دوره و هزینه صدور آن ها


  • گواهینامه آکادمی HSELMS

آکادمی آموزشی HSELMS اقدام به صدور گواهینامه آموزشی معتبر حوزه HSE نموده است که این گواهینامه به شرکت کنندگان در دوره های برگزار شده در سامانه HSELMS بدون پرداخت هزینه اضافی و بصورت رایگان اعطا می گردد (نمونه بالا)

  • گواهینامه های بین المللی با قابلیت پیگیری از مرجع صادر کننده:

آکادمی آموزشی HSELMS بر اساس تفاهم نامه های آموزشی با برخی از مراجع بین المللی صدور گواهینامه آموزشی، پس از تأئید محتوای دوره آموزشی توسط مرجع صدور گواهینامه، برای شرکت کنندگان در دوره های آموزشی که حداقل نمره قبولی در آن دوره را کسب نمایند امکان صدور گواهینامه معتبر بین المللی با قابلیت پیگیری از مرجع صادر کننده را دارا می باشد - شایان ذکر است هزینه صدور اینگونه گواهینامه ها با توجه به مرجع صدور گواهینامه متفاوت بوده که در هر دوره بر اساس نوع گواهینامه قابل ارائه متفاوت می باشد)