ثبت نام در دوره های سامانه HSELMS به یکی از روش های زیر صورت می پذیرد:


دوره های رایگان

 1. در سامانه HSELMS یک حساب کاربری ایجاد نمائید
 2. دوره مورد نظرتان را از لیست دوره ها انتخاب نمائید
 3. وارد دوره شوید و تمام!

دوره های دارای شهریه

 • روش اول (دوره هایی که در سامانه دارای لینک پرداخت می باشند)
 1. در سامانه HSELMS یک حساب کاربری ایجاد نمائید
 2. دوره مورد نظرتان را از لیست دوره ها انتخاب نمائید و شهریه آن را بصورت آنلاین پرداخت نمائید
 3. پس از پرداخت بلافاصله و بصورت خودکار دسترسی به دوره خریداری شده برای شما باز می گردد و تمام!
 • روش دوم (دوره هایی که در سامانه دارای لینک پرداخت نمی باشند و توسط انجمن ها و مراکز دیگر ثبت نام صورت می گیرد)
 1. در سامانه HSELMS یک حساب کاربری ایجاد نمائید
 2. شهریه آن را بصورت اعلام شده پرداخت نمائید
 3. پس از پرداخت اطلاعات پرداخت و ایمیلی ک با آن در سامانه ثبت نام کرده اید را در اختیار ثبت نام کنندگان قرار دهید تا دسترسی دوره برای شما باز گردد و تمام!

دوره های نیازمند "کلید ثبت نام"

 1. در سامانه HSELMS یک حساب کاربری ایجاد نمائید
 2. دوره مورد نظرتان را از لیست دوره ها انتخاب نمائید
 3. "کلید ثبت نام" را وارد نموده تا وارد دوره شوید و تمام!

دوره های شرکتی و سازمانی

 1. در سامانه HSELMS یک حساب کاربری ایجاد نمائید
 2. اطلاعات حساب کاربری ایجاد شده را در اختیار پشتیبان دوره قرار دهید تا شما را در دوره مورد نظرتان ثبت نام کند
 3. وارد دوره شوید و تمام!

ثبت نام