بهداشت

بهداشت به زبان فارسی دری «صحت» علم و هنر پیشگیری از بیماری ها، طولانی کردن عمر و بالا بردن سلامتی به‌وسیلهٔ کوشش‌های اجتماعی است. بر همین اساس، برای بهداشت فردی، عمومی، حرفه ای، محیط، روانی و غذایی تعریف‌هایی وجود دارد.

» واژه نامه اچ اس ای