3. راهنمای صدور و دریافت گواهی

3.2. اصلاح محتوای گواهینامه HSELMS


در صورتی که هنگام دانلود گواهینامه خود هر یک از مغایرت های زیر را مشاهده نمودید:

  • در خصوص نام و نام خانوادگی درج شده بر روی گواهینامه
  • در خصوص عدم درج کد ملی و یا درج نادرست آن
  • در خصوص عدم درج جنسیت و یا درج نادرست آن

می بایست از منوی بالا و سمت چپ صفحه به این مسیر وارد شوید: "مشخصات فردی" ---> "ویرایش مشخصات فردی" و در بخش "مشخصات جهت صدور گواهینامه" اطلاعات خود را اصلاح نموده و در پایان بر روی دکمه "بروزرسانی مشخصات فردی" کلیک نمائید.

پس از انجام مرحله فوق کلیه اطلاعات درج شده بر روی گواهینامه های شما اصلاح می گردد و می توانید گواهینامه اصلاح شده را مجدد دانلود نمائید.