3. راهنمای صدور و دریافت گواهی


سامانه HSELMS این امکان را برای فراگیران فراهم کرده است تا پس از به اتمام رساندن دوره مورد نظرتان، گواهینامه پایان دوره آن را به دو صورت دریافت کنند:


  1. گواهینامه آکادمی HSELMS دارای قابلیت استعلام آنلاین و به صورت فایل pdf (رایگان)
  2. گواهینامه بین المللی کاغذی و دارای هولوگرام قابل استعلام از مرجع صادر کننده (با پرداخت هزینه جداگانه)

در ادامه توضیحات تکمیلی در خصوص هر یک از انواع گواهینامه های قابل ارائه در هر دوره ارائه شده است.