شرکت کالا ناوگان شرق

Corsi disponibili

دوره ایمنی انبارها

  • Docente: امین میرزاخانی
  • ناظر دوره: نوشین بیات
  • ناظر دوره: عاطفه ظفری

سیستم نظارت بر رفتار

دوره مدیریت عملکرد کارکنان

  • ناظر دوره: نوشین بیات
  • ناظر دوره: عاطفه ظفری