۵۰ تخفیف ویژه دانش آموخته های آکادمی HSELMS

نحوه استفاده از تخفیف: در صورتی که تا ۲۵ شهریور ماه حداقل یکی از دوره های غیر رایگان آکادمی را شرکت و گواهینامه آن را اخذ کرده اید می توانید به شماره واتساپ 09353885041 پیام دهید

تصویر درس مهارت های لازم جهت انتخاب و تهیه وسایل حفاظت فردی - آنلاین
دوره های در حال برگزاری
زرین پال
ساعت آموزشی: 6 ساعت
زمان برگزاری: 7 مهر 1401 (ساعت 8 الی 14)
مبلغ سرمایه‌گذاری: 400 هزارتومان
مدرس: مهندس امین کاظمی (رئیس اداره مهندسی ایمنی شرکت پارس خودرو)
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات:
  • 50 درصد تخفیف ویژه دانش آموخته های آکادمی HSELMS
  • ارائه گواهینامه از مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • امکان صدور گواهینامه بین المللی (هزینه جداگانه)
  • همراه با پذیرایی، ناهار، ارائه فیلم ها و محتویات دوره
تصویر درس مهارت های لازم جهت انتخاب و تهیه وسایل حفاظت فردی - حضوری
دوره های در حال برگزاری
زرین پال
ساعت آموزشی: 6 ساعت
زمان برگزاری: 7 مهر 1401 (ساعت 8 الی 14)
مبلغ سرمایه‌گذاری: 500 هزار تومان
مدرس: مهندس امین کاظمی (رئیس اداره مهندسی ایمنی شرکت پارس خودرو)
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات:
  • 50 درصد تخفیف ویژه دانش آموخته های آکادمی HSELMS
  • ارائه گواهینامه از مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • امکان صدور گواهینامه بین المللی (هزینه جداگانه)
  • همراه با پذیرایی، ناهار، ارائه فیلم ها و محتویات دوره