دوره های ارگونومی سامانه مجازی یادگیری الکترونیک (آموزش آنلاین) HSELMS

المقررات الدراسية المتاحة

روش ارزیابی پوسچر OWAS با رویکرد نرم افزاری

التصنيف: ارگونومی
  • معلم: امین میرزاخانی

روش ارزیابی ریسک REBA با رویکرد نرم افزاری

التصنيف: ارگونومی

روش ارزیابی ریسک SI با رویکرد نرم افزاری

التصنيف: ارگونومی

روش ارزیابی ریسک RULA با رویکرد نرم افزاری

التصنيف: ارگونومی