شهریه: 1.300.000 ریال     **     مهلت ثبت نام: نامحدود

شروع دوره: 4 بهمن 1395     **    ثبت نام: کلیک کنید


سرفصل مطالب دوره

 • مقدمه و کلیات
 • استفاده از مستندات جهت فهم بهتر موضوع
 • انواع رایج مستندات HSE
 • تشویق کارکنان به مشارکت در تهیه مستندات
 • هدف و پیام اصلی مستندات چیست؟
 • چه کسی این مستندات را مطالعه خواهد نمود؟
 • مفاهیم اصلی مدنظر شما چه هستند؟
 • منابع اطلاعاتی مورد نیاز جهت تهیه و تدوین مستندات کدامند و این منابع را از کجا باید تهیه نمود؟
 • اجزای اصلی یک مستند را در جای خود قرار دهید
 • متون را به زبان سلیس پارسی بنویسید
 • چگونه متون را به زبان سلیس پارسی بنویسید؟
 • آیا باید مستند مورد نظرتان را از زبان دیگر به زبان پارسی ترجمه کنید؟
 • چیدمان و قالب مستند
 • مواردی که به آسان تر خواندن محتوای مستندات کمک می کنند
 • مواردی که خواندن محتوای مستندات را سخت تر می کنند
 • آیا مستندات تهیه شده کارآمد هستند؟
 • تهیه پیشنویس اولیه
 • تهیه پیشنویس دوم
 • تهیه پیشنویس نهایی
 • از کجا مطمئن شوید که مستند جدید موثر است؟
 • چگونه مستندات را به اشتراک گذاشته و از آن ها استفاده خواهید نمود؟
 • راهنماهایی به منظور تهیه مستندات دستورالعملی
 • سایر فرمت ها برای کارکنانی که قادر به خواندن متون پرینت شده نمی باشند
 • سایر فرمت ها برای انتقال مفاهیم HSE
 • مثالی برای نمایش یک سند، ("قبل" و "بعد" از اصلاحات ذکر شده در این دوره)
 • مثالی از نحوه خلاصه کردن یک مستند طولانی (MSDS)
 • چگونه بررسی کنیم که آیا کارکنان محتوای مستند را فهمیده اند یا نه؟
 • چک لیست بررسی و ارزیابی مستندات HSE
 • کارگاه آنلاین تدوین روش اجرایی ارزیابی ریسک

+ ارائه نمونه ای از مستندات سیستم مدیریت یکپارچه